วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชา เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสำหรับธุรกิจ (System Analysis Techniques and Design for Business)

ขอทำความรู้จักและทำความเข้าใจกันก่อนนะคะ

ครูชื่อ จงดี โตอิ้ม เป็นอาจารย์ที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จบการศึกษา ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา)

วิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ มีความรู้ความเข้าใจในการนำวิธีเชิงระบบมาใช้กับการจัดการข้อมูลในระบบงานธุรกิจ และเพื่อการบริหารจัดการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศและการทำงานต่างๆ ในองค์กรธุรกิจ เข้าใจและสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กรได้ รวมทั้งเข้าใจและสามารถอธิบายแนวโน้ม พร้อมทั้งปัญหาในการใช้ระบบสารสนเทศทางธุรกิจได้

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนวิชานี้ นักศึกษาจะสามารถ
1. อธิบายความหมายของการจัดการได้
2. อธิบายความหมายของระบบสารสนเทศทางธุรกิจได้
3. อธิบายความหมายและองค์ประกอบต่างๆ ของระบบสารสนเทศได้
4. อธิบายความสัมพันธ์ของระบบสารสนเทศและการทำงานต่างๆ ในองค์การธุรกิจได้
5. เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับ เทคโนโลยี ระบบวิธีและเครื่องมือ เพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจได้ อย่างถูกต้อง
6. สามารถวางแผน บริหารงาน วิเคราะห์และประเมินผล ระบบงานสำหรับธุรกิจเพื่อการวางแผนทางการบริหารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
7. สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบ ตามขั้นตอนของการพัฒนาระบบได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
8. อภิปราย แนวโน้มและร่วมอภิปรายถึงปัญหาในการใช้ระบบงานสำหรับธุรกิจ และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบงานสำหรับธุรกิจได้

ยินดีต้อนรับสู่การเรียนรู้แบบใหม่ .... แล้วพบกันวันที่ 13 มิถุนายน 2552 เวลา 9.00 น. นะคะ

7 ความคิดเห็น:

 1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 2. โอ้โหววว เจอกันวันแรก 13 มิ.ย.
  เจอคราวหน้าอีกที 11 ก.ค.

  แหล่มเลยค่ะอาจารย์ -0-

  ตอบลบ
 3. สนมวอนแวะมากราบสวัสดีอาจารย์จง _/\_

  เหนือความคาดหมายแบบสุด ๆ กับการเรียนวิชานี้ ซึ่งเปนวิชาสุดท้ายของสนมวอน

  สนมวอน...

  ตอบลบ
 4. อยากไปดูงานหลายๆที่อะครับ

  ถ้าอาจารย์พอมีเวลาว่าง

  ก็รบกวนด้วยนะครับ

  ขอบคุณครับ

  อาทิตย์(หมี)

  ตอบลบ
 5. พบกับอาจารย์แล้วมีรูปแบบการสอนที่แปลกดีครับ

  แต่ในความแปลกก็มีการสอดแทรกกิจกรรมเพื่อให้เกิดความสนุก

  รวมทั้งมีการกระตุ้นให้ใช้ความคิดด้วย

  แล้วไว้เจอกันคราวหน้าวันที่ 11 ก.ค. นะครับ

  อติภัทร(แก๊ป)

  ตอบลบ
 6. ผมตั้งใจตั้งแต่ครั้งแรกว่า จะเรียนวิชานี้
  แต่ก็ติดว่า ไม่รู้จะได้เรียนเป็นวันเสาร์หรือเปล่า
  เพราะว่า ทำสหกิจไปด้วย

  แต่ก็เป็นเรื่องที่โชคดี ที่อาจารย์ได้จัดตารางไว้วันเสาร์
  ก็เลยดีใจมากๆ กะว่าจะเรียนให้ได้

  เพราะรู้สึกว่าที่ผ่านมา เรามีเรียนรู้วิชาทางด้านบริหารและเทคโนโลยี
  แต่เรายังไม่มีความรู้เฉพาะทางที่จะสร้าง "จุดแข็ง" ได้เด่นชัด
  ดังนั้นผมก็จึงเลือกเรียนวิชานี้

  เมื่อได้เรียนไปครั้งแรกก็ทำให้เราคิดวว่า
  สิ่งที่เราจะได้ ไม่ใช่แค่เพียงจะได้ความรู้จากการเรียนเท่านั้น
  แต่เราจะได้"ความคิดเป็นของตัวเราเอง"
  ที่เกิดจากการเรียนรู้ไปทีละเล็กละน้อย จากกิจกรรมของอาจารย์

  สุดท้ายผมก็จะตั้งใจเรียนให้เต็มที่กับวิชานี้ครับ
  ขอบคุณมากๆ ครับอาจารย์
  อาท(เกรียงไกร)^_^

  ตอบลบ