วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ทำไมต้องวางแผน ??

ความหมายการวางแผน

การวางแผนคือ กระบวนการในการกำหนดเป้าหมายไว้ในอนาคต การใช้ทรัพยากรและการปฏิบัติงานที่จะบรรลุผลสำเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้

ประโยชน์ของการวางแผน
1. การวางแผนเป็นการกำหนดหรือกรอบการดำเนินงานขององค์การเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์

2. การวางแผนมีส่วนในการลดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานมากขึ้น

3. การวางแผนช่วยให้แต่ละแผนกรู้ขอบข่ายและหน้าที่ของตนเอง

4. การวางแผนช่วยลดปัญหาการทำงานที่ซ้ำซ้อนกัน

5. การวางแผนในการปฏิบัติงานสามารถทำให้การทำงานทำได้เร็วขึ้น คือ ประหยัดเวลาและประหยัดทรัพยากรอีกด้วย

6. การวางแผนช่วยให้เกิดกระบวนการควบคุมที่ดีและชัดเจนในแนวทางที่ทุกคนควรปฏิบัติ

7. การวางแผนการดำเนินงานที่ดีสามารถสร้างข้อได้เปรียบในด้านการแข่งขันกับคู่แข่ง

8. การวางแผนมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารต้องมีการพัฒนากระบวนการคิด การมองการณ์ไกลตลอดเวลา เพื่อนำพาให้
องค์การบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การ

9. การวางแผนทำให้เกิดการระดมสมองจากผู้บริหารหลาย ๆ ฝ่าย ซึ่งจากการพูดคุยปรึกษาหารือกัน ทำให้เกิดมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

10. การวางแผนคือการระดมทางความคิด ในทางอ้อมเราอาจจะได้ผู้บริหารหน้าใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล


ลักษณะของแผนที่ดี

1. แผนที่ดีต้องสามารถยืดหยุ่นและปรับได้ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

2. แผนที่ดีต้องชัดเจน ง่ายต่อการนำไปปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนในองค์การ

3. ก่อนจะเป็นแผนที่ดีนั้น ข้อมูลที่นำมาใช้ในการสร้างแผนต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงและเชื่อถือได้และผ่านการวิเคราะห์และพิจารณามาเป็นอย่างดี

4. แผนที่ดีต้องสามารถนำไปปฏิบัติและเกิดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์การ

5. แผนที่ดีต้องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในขณะเดียวกันก็ต้องตั้งอยู่บนรากฐานแห่งการปฏิบัติจริงได้
ที่พนักงานทุกคนในองค์การจะสามารถ


ที่มา http://203.158.184.2/elearning/Management/unit502.htm

พงศธร (พง)

10 ความคิดเห็น:

 1. อันนี้ของจริงแล้วครับ

  ขอออภัยมือใหม่หัด post ครับ

  พงศธร(พง)

  ตอบลบ
 2. ไม่ว่าจะเป็นระบบอะไรก็ตามแต่

  ก็ต้องมีการวางแผนงานก่อนว่า

  จะดำเนินการไปไหนรูปแบบไหน

  ซึ่งการวางแผนก็จะช่วยให้การทำงานก่อเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  ตอบลบ
 3. ลืม ตอนท้ายครับ

  อติภัทร(แก๊ป)

  ตอบลบ
 4. การวางแผนเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันในทุกเรื่อง
  เพื่อให้ง่ายต่อการทำงาน
  บทความข้างต้นนี้มีประโยชน์ต่อทุกคนมากในทุกๆระดับ

  ทำไมเราต้องวางแผน...?
  ก็เพราะการทำงานในเรื่องต่างๆ
  ถ้ามีการวางแผนล่วงหน้าจะทำให้งานสำเร็จได้เร็ว
  และข้อผิดพลาดในการทำงานนั้นมีโอกาศเป็นไปได้น้อยมาก

  วิภารัตน์ (แหม่ม)

  ตอบลบ
 5. ถ้าเรามีการวางแผนงาน ในทุกๆเรื่องอย่างเป็นระบบ
  มันจะช่วยให้การดำเนินงานในทุกๆเรื่องสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
  วรุตม์ (เน)

  ตอบลบ
 6. การทำงานทุกอย่างหรือทุกอาชีพ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผน ในชีวิตประจำวัน และการวางแผนนั้นก็เพื่อทำให้เรารู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่ากำลังดำเนินการอะไรอยู่ คิดแบบอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งเราสามารถนำ หลักการคิดมาผสมผสานกับหลักการวิทยาศาสตร์มี 5 ขั้นตอนมาใช้ได้ คือ วิธีคิด วิธีสังเกตุ วิธีทบทวน วิธีปฎิบัติ และ การสรุปผล เป็นตั้น
  กนกวรรณ (นิว)

  ตอบลบ
 7. แล้วในแต่ละวันได้วางแผนว่า...

  จะทำอะไรกันบ้างไหม...

  หรือแล้วแต่อารมณ์จะพาไป.....

  ณัฐพล(TOP)

  ตอบลบ
 8. ชอบมาก กับการโพสต์ของท๊อป ...

  ขอให้ทุกคนมีสติ และ จะเกิดปัญญา นะจ้ะ

  แต่อย่ามัวจมอยู่กับความคิดในการวางแผนจนลืมกระทำอะไรที่ดีดีให้กับตัวเอง และบุคคลอื่นนะจ้ะ

  อาจารย์จงดี

  ตอบลบ
 9. ผมวางแผนในการใช้ชีวิตอยู่เสมอ

  รวมทั้งกำหนดเป้าหมายในชีวิต

  แต่บางครั้งมันก็ผิดหวัง

  เศร้าใจจัง

  ตอบลบ
 10. ไม่ว่าเราจะทำงานอะไร

  ถ้าเกิดมีการวางแผนที่ดี

  ก็จะทำให้งานนั้นเสร็จตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้

  ดีกว่ามาเสียดายตอนหลังว่าเราทำไม่ได้ดังเป้าหมายที่อยากจะให้มันเป็น

  มันรู้สึกเจ็บใจกว่า

  เพราะเราเองก็เคยเจอปัญหาตรงนี้มาแล้ว

  ทำอะไรโดยไม่ได้วางแผน

  สุดท้ายงานนั้นก็อาจจะสำเร็จแต่ไม่ดีพออย่างที่เราตั้งใจ

  นิติรัตน์ (นิ)

  ตอบลบ