วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2552

วัฏจักรของน้ำวัฏจักรของน้ำ หมายถึง

การหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของน้ำซึ่งเป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยเริ่มต้นจากน้ำในแหล่งน้ำต่าง ๆ เช่น

มหาสมุทร

แม่น้ำ

ลำคลองหนอง

บึง

ทะเลสาบ

จากการคายน้ำของพืช จากการขับถ่ายของเสียของสิ่งมีชีวิต และจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ระเหยขึ้นไปในบรรยากาศ กระทบความเย็นควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็ก ๆ เป็นก้อนเมฆ ตกลงมาเป็นฝนหรือลูกเห็บสู่พื้นดินไหลลงสู่แหล่งน้ำต่าง ๆ หมุนเวียนอยู่เช่นนี้เรื่อยไป


ตัวการที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำ

1. ความร้อนจากดวงอาทิตย์ ทำให้เกิดการระเหยของน้ำจากแหล่งน้ำต่าง ๆ กลายเป็นไอน้ำขึ้นสู่บรรยากาศ

2. กระแสลม ช่วยทำให้น้ำระเหยกลายเป็นไอได้เร็วขึ้น

3. มนุษย์และสัตว์ ขับถ่ายของเสียออกมาในรูปของเหงื่อ ปัสสาวะ และลมหายใจออกกลายเป็นไอน้ำสู่บรรยากาศ
4. พืช รากต้นไม้เปรียบเหมือนฟองน้ำ มีความสามารถในการดูดน้ำจากดินจำนวนมากขึ้นไปเก็บไว้ในส่วต่าง ๆ ทั้งยอด กิ่ง ใบ ดอก ผล และลำต้น แล้วคายน้ำสู่บรรยากาศ ไอเหล่านี้จะควบแต่นและรวมกันเป็นเมฆและตกลงมาเป็นฝนต่อไปปริมาณน้ำที่ระเหย

ปริมาณน้ำที่ตกลงมา

จากมหาสมุทร 84%

ในมหาสมุทร 77%

จากพิ้นดิน 16%

บนพื้นดิน 23%

รวม 100%
คุณชายจิรยุทธ ( หยก )

2 ความคิดเห็น:

 1. หวัดดีครับ
  คุณชายจิรยุทธ
  ยินดีต้อนรับน้องใหม่อีกคนนะครับ
  555+

  พงศธร(พง)

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณมาก ครับ


  ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะ


  เนื้อ หาอาจจะยังไม่ตรงมากนักนะ

  ตอบลบ