วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ขั้นตอนการจัดระบบ

สวัสดีเพื่อนร่วม CLASS SA ทุกคน อาทิตย์นี้เป็นครั้งแรกของการทำงาน ครั้งนี้เราก็มีข้อมูลที่บางท่านอาจจะยังไม่รู้จักกัน ลองดูน่ะว่าข้อมูลขั้นตอนการจัดระบบเป็นอย่างไร

จากความหมายของการจัดระบบ และองค์ประกอบของระบบนั้น สามารถนำมาจัดเป็น ขั้นตอนของการจัดระบบ โดยแบ่งเป็น 4 ขั้น ดังนี้


~~OO ขั้นตอนการจัดระบบ OO ~~

ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ระบบ (System Analysis) เป็นการสำรวจ แจกแจงและวิเคราะห์ปัญหา เพื่อนำข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นมากำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ลำดับต่อมาวิเคราะห์และกำหนดภาระหน้าที่ต่างๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และวิเคราะห์งานที่ต้องปฏิบัติให้เหมาะสมกับหน้าที่ โดยแบ่งเป็น 4 ประการคือ
1) วิเคราะห์แนวการปฏิบัติงาน คือ การพิจารณาแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค ข้อบกพร่องต่างๆ

2) วิเคราะห์หน้าที่ (Function Analysis) เป็นการกำหนดหน้าที่ต่างๆ โดยละเอียด เพื่อสะดวกต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างครบถ้วน

3) วิเคราะห์งาน (Task Analysis) เป็นการกำหนด แยกแยะรายละเอียดในหน้าที่

4) การวิเคราะห์วิธีการและตัวเลข (Methods and Mean Analysis) เป็นการกำหนดหลักการ หรือตัวกลางที่จะนำไปสู่จุดมุ่งหมาย
เมื่อเราวิเคราะห์ระบบแล้วก็จะได้ข้อมูลต่างๆ ที่ผ่านการวิเคราะห์แล้ว ที่ผ่านการวิเคราะห์แล้ว เพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหา และดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ขั้นที่2 สังเคราะห์ระบบ เป็นวิธีการที่นำข้อมูลที่ได้ วิเคราะห์ จัดองค์การต่างๆให้มีความสัมพันธ์กัน โดยการเลือกวิธีการที่จะนำไปใช้ นิยมเขียนในรูปแบบจำลองระบบ โดยการเขียน เป็นแบบจำลอง ซึ่งสามารถเขียนได้ดังนี้
ขั้นที่3 สร้างแบบจำลองระบบ เป็นวิธีการที่นำเสนอระบบที่จะสะดวกต่อการนำไปใช้ นิยมเขียนแบบจำลองระบบ โดยการเขียนแบบจำลองซึ่งสามารถเขียนได้ดังนี้


ขั้นที่ 4ทดสอบระบบในสถานการณ์จำลอง เป็นการทดลองนำแบบจำลองระบบไปใช้ในสถานการณ์บกพร่อง หากสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จำลองได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ระบบนั้น ก็สามารถไปใช้ในสถานการณ์จริงได้

บทความนี้เรานำมาแนะนำเพื่อนหวังว่า เพื่อนร่วม Class SA จะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะค่ะ


ที่มา


================================================

OO Time Alone OO

กนกวรรณ(นิว)

2 ความคิดเห็น:

 1. สั้นๆง่ายๆ แต่ได้ใจความน่าเนี่ย

  ไม่ว่าจะทำงานอะไรต่างๆ ทุกงานก็ล้วนที่จะต้องมีขั้นตอนการจัดระบบงานนั้นๆ เพื่อให้งานนั้นมีประสิทธิภาพ

  และตอนนี้เพื่อนๆหลายคน คงประสบกับปัญหา การวิเคราะห์แนวการปฏิบัติงาน และ การวิเคราะห์หน้าที่ ในวิชาสัมมนากันอยู่เป็นแน่นอนชิมิ๊ ค๊ะ 555

  ตอบลบ
 2. ถ้าขาดขั้นตอนใดขั้นตอนนึงไป

  ระบบ...จะเป็นยังไงน้า... ?

  เหลือบไปเห้นคอมเมนท์ของเลดี อิควล สกาย เรื่อง สัมมนา

  ยังไงก็สู้ ๆ กันนะคับ สนมวอนว่าวิชานี้น่าจะช่วยได้อยู่ ไม่มากก็น้อยคับ


  sanom_WON ~ I am GooD_kNIGHT
  สนมวอน ~ อัศวินผู้แสนดี
  06202009
  09:42 am
  ____________________
  พัฏฐวร (วอน)

  ตอบลบ