วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552

การออกแบบสิ่งแวดล้อม

สวัสดีเพื่อนๆๆ ทุกคน วันนี้เรามีบทความมาฝาก แต่มันไม่ค่อยเกี่ยวกับการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์นะ
เพราะว่ามันเป็นการออกแบบสิ่งแวดล้อม เพื่อนๆๆคงจะสงสัยกันล่ะซิ ว่ามันเป็นยังไง เราก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกาน
งั้นไปอ่านกันเลยดีกว่า

การออกแบบสิ่งแวดล้อม
เป็นกระบวนการที่สอดแทรกตัวแปรด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปในการวางผัง การจัดทำโปรแกรมการออกแบบ การวางแนวนโยบาย การก่อสร้าง หรือการผลิตสินค้า ตัวอย่างการออกแบบที่ชาญฉลาดมักจะคำนึงถึงองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมเสมอ อย่างไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดที่เริ่มขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1960 ได้ทำให้แนวคิดนี้ชัดเจนยิ่งขึ้น
การออกแบบสิ่งแวดล้อมอาจจำกัดความได้ดังนี้ “เราอาศัยอยู่ในโลกของการออกแบบอยู่ตลอดเวลา การสรรค์สร้างสิ่งแวดล้อมประจำวันที่เราอาศัยอยู่นี้มักเกี่ยวข้องกับระบบที่สลับซับซ้อนของความหมายทางวัฒนธรรม การสื่อสารด้วยภาพ และการใช้เครื่องมือ เทคโนโลยี และวัสดุเสมอ การออกแบบสิ่งแวดล้อมถือเป็นศาสตร์หนึ่งที่รวมเอาสิ่งแวดล้อมที่ถูก สร้างขึ้น สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของมนุษย์เข้าไว้ด้วยกันและมุ่งเน้นในการบันดาลให้เกิดความเกี่ยวพันทางกายภาพและสังคมที่ดีงามจากพฤติกรรมมนุษย์และกระบวนการทางธรรมชาติ การออกแบบเป็นการค้นหาคำตอบขั้นมูลฐานของมนุษย์ที่ว่า เราควรจะอยู่บนโลกนี้ให้ดีได้อย่างไร อะไรควรเป็นตัวกำหนดการกระทำของเรา? ความมุ่งมั่นที่ยุ่งยากซับซ้อนนี้ต้องอาศัยความรู้ที่เป็นสหวิทยาการ

การออกแบบสิ่งแวดล้อม ในความรู้สึกเดิม คือการพัฒนาสภาพแวดล้อมกายภาพทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อให้เกิดสุนทรียภาพหรือสนองประโยชน์ใช้สอยประจำวัน หรือสรรค์สร้างประสบการณ์เฉพาะ เน้นสิ่งแวดล้อมที่ออกแบบโดยมนุษย์ การออกแบบสิ่งแวดล้อมต้องการผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน หมายรวมถึง นักวิทยาศาสตร์ระบบเสียงนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภูมิสถาปนิก นักวางผังเมือง มัณฑนากร นักออกแบบระบบแสง นักออกแบบนิทรรศการ บางกรณีอาจรวมถึงเรื่องที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทางประวัติศาสตร์ด้วย และไม่นานมานี้ก็ได้เพิ่มเกี่ยวกับ "การออกแบบเพื่อคนพิการ" อีกด้านหนึ่ง
หากมองให้กว้างขึ้น การออกแบบสิ่งแวดล้อมหมายรวมถึง การออกแบบอุตสาหกรรม ของผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมยานยนตร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังลม อุปกรณ์ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ และอุปกรณ์อื่นๆ เป็นต้น


ตัวอย่างกระบวนการออกแบบสิ่งแวดล้อมก็มี เช่น การใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์ เสียงรบกวนบนถนน ในการออกแบบแผงกันเสียง และการใช้แบบจำลองการกระจายตัวของอากาศบนถนน ในการวิเคราะห์และออกแบบทางหลวงเมือง นักออกแบบที่ตระหนักดีถึงปรัชญาและแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวต่างพยายามแสวงหาความกลมกลืนระหว่างธรรมชาติและเทคโนโลยี โดยให้ความสำคัญต่อ นิเวศวิทยาถือเป็นพื้นฐานของการออกแบบ บ้างก็มีความเชื่อว่า กลยุทธ์การอนุรักษ์ การปกป้องดูแล และ การบูรณะ สามารถประยุกต์ใช้ได้ทุกระดับ ทุกขนาดของโครงการ ตั้งแต่อาคารเดี่ยวไปจนถึงชุมชน เพื่อประโยชน์ของปัจเจกบุคคลและระบบนิเวศระดับท้องถิ่นตลอดถึงระดับโลก

ตัวอย่างโครงการออกแบบสิ่งแวดล้อมขนาดใหญ่ ได้แก่
- โครงการทบทวนแผนการขนส่งเมืองบอสตัน
Boston Transportation Planning Review
- ระบบขนส่งมวลชนย่านเบย์แอเรีย
Bay Area Rapid Transit System เมืองดาลี โครงการเทิร์นแบคและขยายสนามบิน
- ระบบขนส่งมวลชนเมืองแบบราง-เบา
light railเมืองพอร์ตแลนด์ รัฐโอเรกอนPortland

อ่านไปอ่านมาก็งงอ่ะน่ะ แต่ก็ถือว่าเป็นความรู้แปลกใหม่ๆ ล่ะกัน

วรรณวิษา ( น้ำ )

3 ความคิดเห็น:

 1. อยากให้ออกแบบกรุงเทพฯใหม่อะ

  เมืองจะได้สวยๆ

  อาทิตย์(หมี)

  ตอบลบ
 2. เหมือนกับที่อาจารย์จงดีสอนเลย

  มนุษย์จะออกแบบระบบอย่างไร ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  เป็นความคิดเพื่ออนาคต เพื่อความยั่งยืน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

  เกรียงไกร(อาท) ^_^

  ตอบลบ