วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2552

แนวทางการวิเคราะห์ระบบ

แนวทางการวิเคราะห์ระบบก่อนจัดทำฐานข้อมูล ควรวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โดยอาจทดลองถามคำถามกับตัวเองดังนี้ คือ

1. ข้อมูลอะไรที่เราต้องการเรียกใช้จากฐานข้อมูล

2. หัวเรื่องอะไรที่เราต้องการใส่ลงในฐานข้อมูล

3. แต่ละหัวเรื่องมีความสัมพันธ์กันอย่างไร

4. ข้อมูลประเภทใดที่จะใส่ลงในแต่ละหัวเรื่อง

นักวิเคราะห์ระบบมักจะถูกมองว่าเป็น "ตัวแทนแห่งความเปลี่ยนแปลง" เหตุที่ว่างงานของนักวิเคราะห์ระบบเป็นงานที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของระบบงานโดยตรง นักวิเคราะห์ระบบจะต้องนำเอาความรู้ทางด้านเทคนิคและเทคโนโลยีมาช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อระบบงานของผู้ใช้หรือธุรกิจ

นักวิเคราะห์ระบบจะต้องทำตัวเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ และทราบถึงแนวโน้มที่จะเป็นไปในอนาคตด้วยการอ่านแม็กกาซีนรายเดือนหรือรายสัปดาห์ ในส่วนของระบบงานข้อมูลหรือคอมพิวเตอร์แม็กกาซีนจึงเป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์ระบบสมควรต้องติดตามอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้การสัมมนาทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรติดตามเช่นกัน

ความสามารถในการแก้ปัญหาและวิธีแก้ปัญหา
นักวิเคราะห์ระบบจะต้องมีความสามารถที่จะตีปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นแก่ธุรกิจเป็นส่วนๆ และวิเคราะห์ซึ่งปัญหาเหล่านั้นเพื่อที่จะหาวิธีการแก้ปัญหา นักวิเคราะห์ระบบจะต้องรู้จักวิเคราะห์ปัญหาในแง่ของการหาเหตุและผล อย่างมีขั้นตอน และรู้จักที่จะใช้ความสามารถของตนเพื่อหาวิธีการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหา (ALTERNATIVE SOLUTIONS) แม้ว่าความสามารถอันนี้จะเป็นพรสวรรค์ที่มีมาในแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ความสามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆ ก็สามารถที่จะพัฒนาและเรียนรู้ได้

3 ความคิดเห็น:

 1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 2. เห็นด้วนนะครับ ที่ว่านักวิเคาระห์ระบบความที่จะทำให้ตัวเองทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบต่างๆต่อไปได้ เหมือนกับว่า ต้องupdate ข่าวสารตลอดเวลา ^^


  นพพล(โอ)

  ตอบลบ
 3. สนมวอนชอบคำนี้ "ตัวแทนแห่งความเปลี่ยนแปลง" คับ

  อ่านแล้วรู้สึกว่า บ่งบอกความหมายของ sa ได้ดี

  sanom_WON ~ I am GooD_kNIGHT
  สนมวอน ~ อัศวินผู้แสนดี
  06282009
  07:09 pm
  ____________________
  พัฏฐวร (วอน)

  ตอบลบ