วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

การปรับปรุงน้ำมันดีเซลโดยเติมอนุภาคนาโน

สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกันอีกเเล้ว

พูดถึงราคานำมันในปัจจุบันก็มีเเต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (น่าเศร้า)

ในความพยายามที่จะปรับปรุงเชื้อเพลิงเหลวให้มีประสิทธิภาพด้านพลังงานเพิ่มขึ้นนั้น นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าการเติมอนุภาคนาโนของอลูมิเนียม หรืออลูมิเนียมออกไซด์ลงในเชื้อเพลิงดีเซลจะสามารถทำให้คุณสมบัติในการจุดระเบิด (Ignite) ดีขึ้น ทั้งนี้เป็นผลจากการทดลองของมหาวิทยาลัยอริโซนาสเตท โดยวิศวกรเครื่องกล นายแพรทริค พีแลน และคณะ

การทดลองดังกล่าวใช้เชื้อเพลิงดีเซลที่เติม 0.1 เปอร์เซ็นต์ของอนุภาคนาโนอลูมิเนียมหรืออนุภาคนาโนอลูมิเนียมออกไซด์ซึ่งพบว่ามีการเผาไหม้ได้ดีที่อุณหภูมิต่ำกว่า การใช้น้ำมันดีเซลบริสุทธิ์ นักวิจัยตั้งข้อสังเกตว่าการเติมอนุภาคนาโนในน้ำมันดีเซลจะไปปรับปรุงคุณสมบัติในการกระจายความร้อน (Radiative properties) ตลอดจนความสามารถการถ่ายเทมวลและความร้อนของน้ำมัน อนุภาคนาโนจะช่วยเพิ่มโอกาสที่จะเป็นไปได้ (Probability) ที่หยดน้ำมันแต่ละหยดจุดระเบิดที่อุณหภูมิ 700 °C โอกาสที่จะเป็นไปได้ดังกล่าวจะเพิ่มมากขึ้นจาก 15 เปอร์เซ็นต์ในน้ำมันดีเซลบริสุทธิ์ไปสู่ 50 ถึง 60 เปอร์เซ็นต์ในน้ำมันดีเซลที่ผสมอนุภาคนาโน นอกจากนี้ทีมวิจัยยังพิจารณาขนาดของอนุภาคนาโนของอลูมิเนียมออกไซด์ขนาดต่างกันและพบว่าขนาดของอนุภาคที่ 50 นาโนเมตรจะทำให้น้ำมันดีเซลจุดระเบิดได้ดีกว่าที่ใช้อนุภาคนาโนขนาด 15 นาโนเมตร ทั้งนี้การทดสอบกระทำที่ช่วงอุณหภูมิต่ำ

ปัจจุบันบริษัท Oxonica ได้ผลิตสาร Envirox ซึ่งเป็นสารเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) ทำจากอนุภาคนาโนของซีเรียมออกไซด์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเชื้อเพลิง และจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น