วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

เรามาป้องกัน ไข้หวัด 2009


แนวทางการป้องกันไข้หวัด 2009
ตามที่พวกเราได้ติดตามข่าวกันมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช1เอ็น1 ในสถานการณ์ล่าสุด ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ศูนย์ควบคุม และการป้องกันโรคสหรัฐ และจากรัฐบาลประเทศต่างๆ ยืนยัน ตัวเลขผู้ติดเชื้อไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ทั่วโลกว่า ล่าสุดอยู่ที่ 7,520 ราย (วันที่ 16 พฤษภาคม 2552) พบผู้ป่วยใน 34 ประเทศ อาทิ เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา บราซิล อาร์เจนตินา ปานามา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สเปน อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี อิสราเอล นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ เนเธอร์แลนด์ เอลซัลวาดอร์ ออสเตรีย ฮ่องกง โคลัมเบีย คอสตาริก้า เดนมาร์ก ไอร์แลนด์ โปรตุเกส กัวเตมาลา โปแลนด์ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ แคนาดา ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เบลเยี่ยม คิวบา และในประเทศไทยเอง ก็มีผู้ติดเชื้อ 2 ราย ตอนนี้ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสครบชุด ปัจจุบันหายเป็นปกติไม่มีเชื้อในร่างกายแล้ว แต่ก็ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์ เพื่อติดตามเฝ้าสังเกตอาการต่อเนื่อง แม้ว่าจะมียารักษาโรคนี้หาย แต่ก็ควรป้องกันไว้ก่อน โดยเราสามารถป้องกันและปฎิบัติตัวดังต่อไปนี้


ประชาชนทั่วไป :
รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะผัก ผลไม้ ดื่มน้ำสะอาด นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา
หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำ และสบู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังไอ หรือจาม
ใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น
รักษาบ้านเรือนให้สะอาด เช็ดเครื่องเรือน และของใช้ในบ้าน ในที่ทำงาน โดยเฉพาะโทรศัพท์เป็นประจำอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ด้วยผู้ชุบน้ำสบู่ หรือผงซักฟอกเจือจาง และเช็ดซ้ำด้วยน้ำสะอาด หรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ล้างแผล
หากไม่มีความจำเป็น ควรชะลอการเดินทางไปยังประเทศที่เป็นพื้นที่เกิดการระบาด จนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
ถ้าป่วยมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เสมหะ ควรปิดปากจมูกเวลาไอ โดยใช้ผ้าเช็ดหน้า หรือกระดาษทิชชู และทิ้งลงถังขยะที่มีฝาปิด และสวมหน้ากากอนามัย เมื่ออยู่กับผู้อื่น และควรพบแพทย์
คำแนะนำผู้ที่จะเดินทางไปประเทศที่มีการระบาดของโรค


ก่อนการเดินทาง :
ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช1เอ็น1 อย่างใกล้ชิด เพื่อทราบถึงพื้นที่ที่พบการระบาด (ข้อมูลสถานการณ์รายวัน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข
www.moph.go.th)
ปฏิบัติตนเพื่อการป้องกันโรค ตามคำแนะนำของประเทศที่ท่านจะเดินทางไปอย่างเคร่งครัด
นำหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ สำหรับทำความสะอาดมือ ยาลดไข้ และยาที่รับประทานเป็นประจำติดตัวไปด้วย
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาลในเมืองที่ท่านจะเดินทางไปไว้ล่วงหน้า เผื่อกรณีจำเป็นต้องใช้บริการ
ทำประกันสุขภาพสำหรับใช้ในต่างประเทศก่อนออกเดินทาง
ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานว่า วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลจะป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม หากท่านต้องการรับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ควรรับวัคซีนก่อนเดินทางอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อให้มีภูมิต้านทานโรคสูงพอระหว่างเดินทาง
ไม่แนะนำให้ประชาชนทั่วไปรับประทานยาต้านไวรัสเพื่อป้องกัน หรือนำติดตัวไปรับประทาน เนื่องจากยานี้เป็นยาควบคุมพิเศษ ใช้ตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น นอกจากนี้ยังอาจมีผลข้างเคียง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ บางรายอาจพบอาการทางจิตประสาท เห็นภาพหลอนได้
หากท่านมีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น ไข้ ไอ น้ำมูก ปวดเมื่อยตามร่างกาย ให้สวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์ในพื้นที่ทันที เพื่อพิจารณาการให้ยาต้านไวรัส ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ต่อไป


ระหว่างการเดินทาง :
เผื่อเวลาในการเดินทางระหว่างอยู่ที่สนามบินเพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศต่างๆ จะเคร่งครัดในการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้า ซึ่งอาจทำให้ล่าช้ากว่ากำหนดได้


ขณะพำนักในต่างประเทศ :
ควรติดตามสถานการณ์การระบาดของพื้นที่ หรือประเทศจุดหมายปลายทางการเดินทางอย่างใกล้ชิด
ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของทางการสาธารณสุข ในประเทศที่ท่านเดินทางไปอย่างเคร่งครัด
หากท่านไอ หรือจาม ให้ปิดปาก และจมูกด้วยกระดาษทิชชู และทิ้งลงในถังขยะ หากไม่มีกระดาษทิชชู อาจใช้แขนเสื้อ (ไม่ควรใช้มือ) ปิดปาก และจมูก เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ
ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำ และสบู่ หรือทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการไอจามทุกครั้ง
หลีกเลี่ยงการขยี้ตา แคะจมูก หรือนำนิ้วเข้าปาก เพื่อลดโอกาสการนำเชื้อเข้าสู่ร่างกาย
พยายามหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ หรือผู้ที่มีอาการไอ
ถ้าท่านมีอาการไข้ร่วมกับอาการอื่นๆ ของไข้หวัดใหญ่ เช่น ไอ เจ็บคอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ หรือผู้ป่วยที่มีโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน ในระยะ 7 วันที่ผ่านมา ควรรีบไปพบแพทย์
คำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาดของโรค
หากท่านมีอาการไข้ ขอให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่สายการบิน หรือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เพื่อที่จะได้เตรียมการดูแลท่าน และเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารคนอื่นในสนามบิน และบนเครื่องบิน
ประเทศไทยมีการตรวจคัดกรองด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย (Thermo Scanner) ที่สนามบินนานาชาติทุกแห่ง หากพบว่าท่านมีไข้ จะมีแพทย์ตรวจ และดูแลท่าน ณ จุดคัดกรอง ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้
สำหรับผู้ที่ไม่มีไข้ และไม่มีอาการป่วย ควรหยุดงาน หรือหยุดเรียน พักอยู่ที่บ้าน หรือที่พัก และสังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 7 วัน หลังกลับจากต่างประเทศ
หากท่านมีไข้ร่วมกับอาการใดอาการหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ เจ็บคอ ร่วมกับ อาเจียน ถ่ายเหลว ให้หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้อื่น รีบสวมหน้ากากอนามัย หรือปิดปาก และจมูก ด้วยกระดาษทิชชูทุกครั้งที่ไอ และหมั่นล้างมือด้วยน้ำ และสบู่ หรือทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ และไปพบแพทย์พร้อมบัตรเตือนเรื่องสุขภาพ ที่ได้รับจากด่านควบคุมโรคที่สนามบิน เพื่อรับการตรวจอย่างละเอียดต่อไป
หากแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ ควรหยุดงาน หรือหยุดเรียน พักอยู่ที่บ้าน หรือที่พัก และสังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 7 วัน หลังกลับจากต่างประเทศ
ควรปิดปากปิดจมูกทุกครั้งด้วยกระดาษทิชชู ทุกครั้งเมื่อท่านไอจาม และทิ้งลงในถังขยะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังจากไอจาม และล้างมือด้วยน้ำ และสบู่ หรือทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

14 ความคิดเห็น:

 1. ไข้หวัดกำลังระบาด อย่างหนักตอนนี้

  เพื่อนๆ ต้องระวัง กันด้วยนะ

  ล้างมือ กัน บ่อยๆ นะ

  ด้วยความหวังดี
  จากคุณชาย

  ตอบลบ
 2. ^
  ^
  ^
  คุนชายอารายเนี่ย....

  รักษาสุขภาพนะจ๊ะเพื่อนๆทุกคน

  พิมพ์ภัทรา (สายป่าน)

  ตอบลบ
 3. ใช่แล้ว ช่วงนี้ไข้หวัดมันกำลังระบาด แถมสภาพอากาศบ้านเรา

  มันก็เอาแน่เอานอนไม่ได้ เดี๋ยวแดดร้อน เดี๋วนฝนตก งงจริงๆ

  แต่ยังไงเราก็ควรป้องกันตัวเองเอาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะ

  อย่าลืม พกร่มด้วยนะ แล้วก้อกินอาหารที่สุกๆๆล่ะ

  เพราะถ้าเราไม่ดูและตัวเอง แล้วใครจะมาดูแลเรา


  จริงไหม เพื่อนๆๆ

  วรรณวิษา ( น้ำ )

  ตอบลบ
 4. โรคหวัดนี้จะว่าน่ากลัวก็น่ากลัว

  แต่ความจะกลัวมากเกินไปมั้ย

  ก็คงจะไม่จำเป็น

  เพียงแต่ต้องระวังและรักษาสุขภาพกันให้ดีๆก็จะปลอดภัยจากไข้หวัดนะครับ

  อติภัทร(แก๊ป)

  ตอบลบ
 5. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 6. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 7. 55+
  ดันซนลองไปกดลบ
  จะบอกว่า
  เพราะฉะนั้นเราควรมาออกกำลังกายกัน ร่างกายจะได้แข็งแรง

  พงศธร (พง)

  ตอบลบ
 8. ขอบคุณสำหรับความรู้นะจ๊ะ


  เพื่อนๆทุกคนก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยน๊า

  มนัสนันท์(มินต์)

  ตอบลบ
 9. กินของร้อน ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือกันนะจ๊ะเพื่อนๆ
  เดี๋ยวไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุ์ใหม่จะมาเยือน
  แล้วจะเป็นเรื่องนะจ๊ะ

  ขอบคุณสำหรับกระทู้ค่ะ
  วิภารัตน์(แหม่ม)

  ตอบลบ
 10. ต้องระวังนะครับ
  ด้วยความปรารถนาดีจากทิฟฟี่

  ตอบลบ
 11. ล่าสุดตตอนนี้ก็ตายไปแล้ว จำนวน 6 คน สำหรับประเทศไทย

  ยังไงก็ระวังสุขภาพกันหน่อยนะ สิ้นเดือนนี้ก็จะสอบแล้วด้วย

  แต่ว่าตอนนี้รู้สึกเจ็บคอจัง

  พรรณราย (แมม)

  ตอบลบ
 12. ไปวิ่งสู้หวัดกันเถอะครับพี่น้อง

  รักาสุขภาพกันด้วยน่า

  ปวีณา (ปุ๋ย)

  ตอบลบ
 13. ถึงจะบอกว่าโรคนี้หายเองได้แต่ก็อย่าวางใจซะล่ะ ยังไงก็เป็นโรคใหม่

  เพื่อนๆเองก็อย่าลืมรักษาสุขภาพแล้วก็ล้างมือบ่อยๆด้วยนา

  หวัด2009 เป็นโรคใหม่ทำให้หลายคนอาจยังไม่รู้จักมันเท่าไร

  เพราะฉะนั้นต้องขอบคุณสำหรับควมรู้เด้อ

  ตอบลบ
 14. ระวังกันด้วยนะจ้าาเพื่อนๆทุกคน

  จะไอจะจามอย่าลืมปิดจมูกปิดปากกันเน้ออออ

  ล้างมือบ่อยๆนะ
  เปนห่วงเพื่อนๆทุกคน


  OOTime AloneOO
  กนกวรรณ (นิว)

  ตอบลบ