วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2552

สนมวอนรีพอร์ต~~~"สรุปผลการโหวตอย่างไม่เป็นทางการ"

สรุปผลการโหวตอย่างไม่เป็นทางการ

จำนวนผู้โหวตทั้งหมด 17 ท่าน จากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 28 ท่าน รวมกับอาจารย์จงดี โตอิ้ม รวมเป็นทั้งสิ้น 29ท่านและมีผู้แจ้งความประสงค์ขอ ถอนการลงทะเบียนวิชานี้ 2 ท่าน รวมเป็นทั้งสิ้น 27 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 62.96วันที่ท่านต้องการสอบปลายภาค


3 ตุลาคม 2552 จำนวน 9ท่าน คิดเป็น ร้อยละ 52.94

10 ตุลาคม 2552 จำนวน 8 ท่าน คิดเป็น ร้อยละ 47.06
ช่วงเวลาที่ท่านต้องการไปดูศึกษาดูงานนอกสถานที่
วันจันทร์ - ศุกร์ (อยู่ในช่วงเดือนกันยายน) จำนวน 15 ท่าน คิดเป็น ร้อยละ 83.33*

วันเสาร์ (อยู่ในช่วงเดือนตุลาคม หลังปิดคอร์ส) จำนวน 3 ท่าน คิดเป็น ร้อยละ 16.67*


* ผู้ใช้สามารถเลือกช่องทำเครื่องหมายมากกว่าหนึ่งช่อง ดังนั้นอาจรวมกันได้เกินร้อยละ 100

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการของ "GooD_kNIGHT ServicE" by sanom_WON


ดีม้าก...มาก (Excellent) จำนวน 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 41.18
ดีจังเรยยย (Good) จำนวน 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 35.29
ก้อดี (Fair) จำนวน 2ท่าน คิดเป็นร้อยละ 11.76
ไม่งามเรย (Bad) จำนวน 1 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 5.88
ทำไปทำไมข๊ะ? (Worst) จำนวน 1 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 5.88


สนมวอนจะยืนยันวันที่ต่าง ๆ ตามผลโหวต ให้กับอาจารย์จงดี ในวันที่ 21 สิงหาคม 2552
หากมีท่านใดไม่สะดวกหรือมีปัญหาใด ๆ ที่จำเป็นหรือสำคัญ กรุณาติดต่อ สนมวอน จากช่องทางต่าง ๆ
ในการติดต่อที่ลงไว้ทางด้านล่างของบทความนี้

ขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ใช้บริการของสนมวอนครับ


สนมวอน

GooD_kNIGHT ServicE Co.,Ltd.
sanom_WON : Mr.Pattthaworn Rodpila
Address : Room 407 85/258 Serithai 9soi.(Rodanan I) Serithai Rd.Buengkum BKK 10240
Tel : 0874252176
04:24 pm 08202009

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่เข้าใจเลย...

    ว่าจะใส่ข้อว่าไม่งามเลยมาทำไมนะ สนมวอน

    แต่ก็เลือกให้นะเพราะกลัวว่าจะไม่มีคนเลือก

    พรรณราย (แมม)

    ตอบลบ